Deca i skola
Napisao: Nenad Živković

SVETE KIŠE

Sve što beše na ovome svetu
Ne može se spoznati u veku
Veci nam se smrskaše u letu
Osta samo bajka o čoveku.

Nakon svesti o čoveku samom
Ne dade se da spoznamo više
Zato senke još haraju tamom
Zar ih nisu sprale svete kiše.

Svete kiše ostaviše blato
Zgasle vatre sa pomalo dima
Dok skupljasmo bisere i zlato
Izgubismo potrebu za njima.

Dok skupismo vekove u šaku
Da vidimo šta koliko vredi
Nestadosmo u mrklome mraku
Sve što vredi već polako bledi.

Sad nas grizu mećave i vuci
Doziva nas zaleđeno stenje
Osta samo kandilo u ruci
I potajna nada u spasenje.

To potajno što u nama čuči
Neka vera što je nigde nema
To što sledi sve nas više muči
Svete kiše - večita dilema.