BRZALICE - NARODNE BRZALICE * Kratke narodne umotvorine Brzalice * Brzalice za decu

   BRZALICE     

 
 • Stala mala Mara na kraj stara hana sama
 •  
 • Nevesele snene žene plele teške mreže
 •  
 • Mirili Mirini mirisni i divni šimišri
 •  
 • Okolo dodo vodo potokom topovskom rovu
 •  
 • Ludu bulu u tu gustu šumu vuku
 •  

  Vežbe za izgovaranje samoglasnika, vokala uz pravilno otvaranje usta

   
 • Klupčićem ću te kalemčićem ćeš me
 •  
 • Pop kopa bob ko pokopa popu bob u veliki petak na Petrovdan
 •  
 • Leži kuja žuta u kraj žuta puta
 •  
 • Petar plete Petru plot sa tri pruta po triput. Brzo pleti Petre plot sa tri pruta po triput
 •  
 • Karanfil se karanfilčićem zakaranfilio
 •  
 • Kuja je zalajala i prolajala
 •  
 • Zlokotlokrp i zlokotlokrpovica imaju šestoro zlokotlokrpčića
 •  
 • Miš uz pušku miš niz pušku
 •  

  Pojedinacne vežbe, u zavisnosti od problema za vežbanje pravilnog izgovora

   
 • Miš uz pušku, miš niz pušku
 •  
 • Na vrh brda vrba mrda!
 •  
 • Šaš deveterošaš, kako se razdeveterošašio!
 •  
 • Crn jarac, crn trn, crn brsti trn!
 •  
 • Proši konac kroz pokrovac!
 •  
 • Javorov jaram, javorova ralica, ralo drvo javorovo.
 •  
 • Svaka svraka skakala na dva kraka.
 •  
 • Četiri čavčića na čunčiću čučeći cijuču.
 •  
 • Stala mala Mara na kraj stara hana sama.
 •  
 • Prokicošio mi si li se sine?
 •  
 • Pavte i pod pavtama potpavtak i pod potpavtkom potpavtak
 •  
 • Milili, Mirini, mirisni, divni šimširi
 •  
 • Klupko kanure okanurene i neokanurene
 •  
 • Jesi li to ti to tu? Jesi li to tu ti? Jesi li to ti tu? Jesi li to ti tu? Jesi li tu ti to?
 •  
 • Javorov jaram, javorova ralica - ralo drvo javorovo
 • BRZALICE - BRZALICE ZA DECU