| Početna stranica | O Crvenom krstu - nastanak | Crveni krst Mladenovac | Foto galerija |
                  CRVENI KRST Srbije
          Društvo Crvenog krsta Srbije nastalo je 1876.godine
        Dvadesetpetog januara, po starom kalendaru, odnosno 6.februara po novom, 1876.godine, na inicijativu
dr Vladana Đordevića, uglednog vojnog lekara, u Dvorani beogradske opštine, osnovano je Srpsko društvo Crvenog krsta.
Za prvog predsednika izabran je Mitropolit Mihajlo Jovanović, a upravu je činilo nekoliko uglednih građana tadašnje Srbije.

        Skupština Crvenog krsta Srbije na sednici od 27. 06. 2006. donela je odluku o preuzimanju nadležnosti i ovlašćenja bivšeg nacionalnog Društva Crvenog krsta Srbije i Crne Gore. Ovom odlukom Crveni krst Srbije se konstituisao kao jedino nacionalno društvo na teritoriji Republike Srbije. Time je formalno Crveni krst Srbije povratio svojstvo samostalnog, nacionalnog društva, koje je prvi put međunarodno priznato 11. juna 1876 godine. Odluka je dostavljena međunarodnom komitetu Crvenog krsta i međunarodnoj federaciji društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca u Ženevi, koji će o tome obavestiti sva nacionalna društva.
        Na nivou država kao i u našoj državi Srbiji postoji samo jedno Nacionalno društvo - Crveni krst Srbije. Ono se deli na pokrajinske, gradske i opštinske organizacije. Nacionalna društva su ujedinjena u Svetsku Internacionalnu Federaciju Crvenog krsta / Crvenog polumeseca.

      Ukratko: istorija  CRVENOG KRSTA Srbije
       6. februara 1876.godine osnovano je Srpsko društvo Crvenog krsta . U godini osnivanja, Srpsko Društvo Crvenog krsta okupilo je oko 2000 članova i osnovalo je 35 pododbora u zemlji.
       24. marta 1876.godine na inicijativu Srpskog društva Crvenog krsta Kneževine Srbije pristupila je Ženevskim konvencijama. Kneževina Srbija visoko je cenila zalaganje Društva u pomoći ljudima, a osnovni zadatak tadašnjeg Crvenog krsta bio je pomoć vojnom sanitetu. Knez Milan Obrenović odlikovao je predsednika Crvenog krsta Velikim krstom Takovskog reda, a 11.juna 1876. godine Međunarodni komitet Crvenog krsta priznao je Srpsko društvo Crvenog krsta.
        Zakonskim odredbama iz 1896.godine Društvo je postalo autonomno, njegov amblem je zaštićen od zloupotreba, dobijene su povlastice na želenici, pravo na besplatno korišcenje telegrama, oslobođenje od carinskih dažbina, kao i od svih taksi od zemaljskih vlasti
       Temelji Doma Crvenog krsta udareni su juna 1879.godine u Siminoj ulici u Beogradu, gde se Crveni krst Srbije i danas nalazi. U prvom svetskom ratu Društvo je delovalo u zemlji i inostranstvu. Naime, deo Srpskog Društva ostao je u Beogradu i Kruševcu, sedište se premestilo u Niš, deo se sa vojskom i Vladom evakuisao na Krf, a zatim preko Italije u Švajcarsku. Društvo je nastavilo rad 1918.godine i vec 1920.godine imalo 40 pododbora i oko 30.000 članova. U to vreme veliku pomoć narodu preko Crvenog krsta, pružali su naši iseljenici.
       Srpsko društvo Crvenog krsta održalo je 25.decembra 1921.godine svoj poslednji godišnji skup i svoje tekovine prenelo je na svog naslednika - Društvo Crvenog krsta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Crveni krst je i kasnije menjao ime i zavisnosti od imena države u kojoj je postojalo. Tokom drugog svetskog rata Društvo je delovalo pod imenom Društvo Crvenog krsta Kraljevine Jugoslavije, a krajem 1944.godine u svim republikama osnovani su glavni odbori Crvenog krsta. U periodu raspada bivše Jugoslavije, Crveni krst Srbije nastavio je da ostvaruje svoje zadatke zbrinjavajuci veliki broj izbeglica i raseljenih, distribuirajući pomoć od međunarodnih donatora, uglavnom od Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Međunarodne Federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjuenih nacija, od Svetskog programa hrane, Humanitarnog biroa Evropske unije i nacionalnih društava i donatora koji su pružali pomoć tokom devedesetih i početkom ovog veka.
        U poslednjih dvanaest godina Crveni krst Srbije se preko 160 opštinskih organizacija, 4 gradske i 2 pokrajinske organizacije Crvenog krsta posebno angažovao na prihvatu i zbrinjavanju izbeglih i prognanih lica sa prostora bivše Jugoslavije kojih je bilo više stotina hiljada, kao i u zbrinjavanju privremeno raseljenih lica sa Kosova i Metohije, kojih je blizu 200.000, zatim na pružanju pomoći za blizu 100.000 socijalno ugruženih gradana ...

       Sedam osnovnih principa čine suštinu Pokreta. Usvojeni su na XX Međunarodnoj konferenciji u Ženevi 1965. godine. Države su dužne da u svako doba poštuju privrženost svih sastavnih delova Osnovnim principima Pokreta :

                   | Početna stranica | O Crvenom krstu - nastanak | Crveni krst Mladenovac | Foto galerija |