Deca i skola
OS Kosta Djukic
OS Kosta Djukic - Moje odeljenje
Mladenovac
Deca i skola - Komentar
ĐUKIĆ KONSTATIN – KOSTA * oskostadjukic - OŠ Kosta Đukić - Učenička prezentacija * MLADENOVAC * Osnovna skola - Grad Beograd * Srbija * Osnovna škola Kosta Đukić - oskostadjukic * oskostanasaskola

ĐUKIĆ KONSTATIN – KOSTA
Škola je dobila ime po zapaženom mladenovačkom učitelju i borcu protiv fašizma Kosta Đukić (1912 - 1942)
OŠ Kosta Đukić         Ulica:  Kralja Petra I br. 339 ,  Mladenovac   -    011 8231 385     
Kosta Djukic

     Na ulazu u OŠ Kosta Đukić se nalazi bista Kostatina KOSTE ĐUKIĆ i mermerna table na kojoj je urezan sledeći tekst:

“ĐUKIĆ SVETOZARA KONSTATIN – KOSTA
Rođen je 1912 godine u Mladenovcu. Učiteljsku školu je svršio u Svetozarevu.
Član SKOJA postao je 1934 godine, a 1941 član KPJ.
Početkom Ustanka odlazi u partizane. Pri formiranju Prve proleterske brigade postavljen je za komesara čete.
Poginuo je kao komesar bataljona 21.01. 1942 godine u borbi sa nemcima, kod Han Pjeska.”


Na internet, kao i na sajtu znacima. net, pronašla sam sledeće podatke:
ĐUKIĆ Konstantin - Kojica
politički komesar, rođen 1914, Mladenovac,
Srbin, učitelj; član KPJ od 1937;
poginuo u Pjenovcu 21. januara 1942. (Izvor: www.znaci.net , pdf dokumenti)
Peti (šumadijski) bataljon * Prva četa - jačina 71 borac, komandir Veljko Tomić, politički komesar Konstantin Kosta Đukić (Kojica) po kome je OŠ Kosta Đukić dobila ime.
Krajem decembra 1941. godine, Prva proleterska brigada je zajedno sa Vrhovnim štabom, prešla u istočnu Bosnu. U toku Druge neprijateljske ofanzive, od 17. do 23. januara 1942. godine vodila je više borbi: na Pjenovcu, kod Rogatice, Vareša, Han Pijeska i Bijelih Voda.
Prva proleterska narodnooslobodilačka udarna brigada je bila prva partizanska brigada u okupiranoj Jugoslaviji. Tokom rata je važila za elitnu jedinicu Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije.
Formirana je 21. decembra 1941. godine u Rudom, od partizanskih ustanika, nakon povlačenja u Sandžak. Odluku o formiranju Prve proleterske brigade doneo je Centralni komitet KPJ. Na dan formiranja imala je šest bataljona (četiri iz Srbije i dva iz Crne Gore) ukupne jačine 1.200 boraca.

Škola danas * OŠ KOSTA ĐUKIĆ - Mladenovac

UČENIČKA PREZENTACIJA - OŠ KOSTA ĐUKIĆ * Autor sajta : Marija Maja Gajević
Marija Gajevic
OS KOSTA DJUKIC
Deca i skola