Crveni krst MladenovacCrveni krst Mladenovac            
MLADENOVACSRBIJA
Crveni krst Mladenovac
 Mladenovac, ul. Kralja Petra I br. 117   * Tel./ faks : 011/ 8231 - 133
   Distributivni centri - Bisina 3    * Tel. 011/ 8236 - 494 i 011/ 8236 - 278 
    AKTUELNO CRVENI KRST MLADENOVAC * Akcije CK Mladenovac
    PLAN DAVALAŠTVA KRVI ZA 2023. godinu - Datum, mesto i vreme
  • Crveni krst Mladenovac
  • Crveni krst Mladenovac
  • Crveni krst Mladenovac
  • Crveni krst Mladenovac
  • Crveni krst Mladenovac
  • Crveni krst Mladenovac

Međunarodni - svetski dan * Datum i događaj *
8. mart Međunarodni dan žena
21. mart Međunarodni dan eliminacije rasne diskriminacije
22. mart Svetski dan vode
24. mart Svetski dan borbe protiv tuberkuloze
4. april Međunarodni dan svesti o minama i pomoći u demontiranju
7. april Svetski dan zdravlja
23.- 29. april UN nedelja bezbednosti u saobraćaju
8. maj Međunarodni dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
15. maj Međunarodni dan porodice
5. jun Svetski dan zaštite životne sredine
12. jun Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada
14. jun Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi
17. jun Svetski dan borbe protiv dezertifikacije i suše
20. jun Svetski dan izbeglica
23. jun Olimpijski dan trčanja
26. jun Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge
26. jun Međunarodni dan podrške žrtvama torture
11. jul Svetski dan stanovništva
12. avgust Godišnjica Ženevske konvencije
12. avgust Međunarodni dan mladih
Druga subota septembra Svetski dan prve pomoći
21. septembar Međunarodni dan mira
1. oktobar Međunarodni dan starijih osoba
Druga sreda u oktobru Međunarodni dan smanjenja prirodnih katastrofa
10. oktobar Svetski dan mentalnog zdravlja
16. oktobar Svetski dan hrane
17. oktobar Međunarodni dan borbe protiv siromaštva
24. oktobar Dan ujedinjenih nacija
24. oktobar Svetski dan informacija u razvoju
16. novembar Međunarodni dan tolerancije
20. novembar Svetski dan deteta
25. novembar Međunarodni dan eliminacije nasilja nad ženama
Treća nedelja u novembru
Međunarodni dan sećanja na žrtve automobilskih nesreća
1. decembar Međunarodni dan borbe protiv side
5. decembar Međunarodni dan volontera
10. decembar Dan ljudskih prava
18. decembar Međunarodni dan migranata

----------------------------------
Crveni krst Mladenovac

* Sekretar: Marija Pantić
* Deca i omladina
Opšina Mladenovac

   Sekretar Crvenog krsta :  Marija Pantić         
   Predsednik Crvenog krsta :  Vesela Jevtić
  Potpredsednik Crvenog krsta :  Mirjana Mihailović    
   Ruke koje pomažu svetije su od usana koje mole   
   Administrator sajta :   Marija Gajević
  Crveni krst Mladenovac * Deca i omladina - Mladenovac  * 2006.- 2023.
   *