NEZAVISNOST

Pokret je nezavisan.
Nacionalna društva, kao pomoćni organ humanitarnih službi svojih vlada i podvrgnuta zakonima u njihovim zemljama, moraju da uvek sačuvaju svoju autonomiju koja će im omogućiti da u svako doba deluju u skladu sa principima pokreta.     Povratak na prethodnu stranicuPočetna stranica