Deca i skola
OS Kosta Djukic
OS Kosta Djukic - Moje odeljenje
Mladenovac
Deca i skola - Komentar
OŠ "Kosta Đukić" - Učenička prezentacija * O ŠKOLI - IZDVOJENA ODELJENJA OŠ "Kosta Đukić" Mladenovac * Osnovna skola "Kosta Đukić" Mladenovac - Grad Beograd * Srbija

OŠ "Kosta Đukić"         Ulica:  Kralja Petra I br. 339 ,  Mladenovac   -    011 8231 385     
OS KOSTA DJUKIC OS KOSTA DJUKIC
  FOTOAPARATOM KROZ OŠ "Kosta Đukić"  *   FOTO * OŠ "Kosta Đukić" Mladenovac  *

                                            OBRAZOVANJE JE NAŠA TRADICIJA I OBAVEZA
Naši stari, žitelji podkosmajskih sela, svesni značaja obrazovanja, podizali su škole jos sredinom XIX veka.

Naša najstarija škola je sadašnje izdvojeno odeljenje matične škole u selu Markovac osnovana je daleke 1850. godine.
U selu Koraćica škola je sagrađena daleke 1852. godine.
Škola u selu Velika Ivanča 1863. godine, škola u selu Pružatovac 1872. godine, zatim škola u Međulužju je osnovana 1892. godine. Škola u Koraćičim Livadama je osnovana 1931. godine kao izdvojeno odeljenje škole u Koraćici.
One su sve počele da rade i obrazuju kao samostalne škole, a sada smo objedinjeni u jednu školu ( obrazovnu skladnu porodicu ) pod imenom OŠ Kosta Đukić.

OŠ "Kosta Đukić" Mladenovac
OS KOSTA DJUKIC

  OŠ "Kosta Đukić" je jedna od tri gradske osnovne škole ne računajući školu za osnovno obrazovanje odraslih u Mladenovcu. U opštini Mladenovac postoji osam osnovnih škola, ostale pripadaju seoskim mesnim zajednicama i to selima : Vlaška, Jagnjilo, Velika Krsna i Kovačevac. Gradske osnovne škole pored nase škole su OŠ "Momčilo Živojinović" i OŠ "Sveti Sava". Naša škola ima dugu tradiciju i dosta izdvojenih odeljenja u okviru matične škole na Selters banji. Obuhvata decu školskog uzrasta Selters banje, Koraćičke banje i izdvojena odeljenja škole seoskih mesnih zajednica: Velike Ivanče, Koraćice, Međulužja, Markovca, Pružatovca. Dan škole je 15.maj. Na taj dan po odluci nastavničkog veća najuspešnijim učenicima se dodeljuju diplome, nagrađuju se knjigama. Proglašava se učenik generacije za tu školsku godinu. Tog dana održavaju se razna kulturna i sporska dešavanja u našoj školi. Današnji rad škole i njena uspešnost ogleda se u uspešnosti učenika škole kao i u nagradama i priznanjima koje učenici ostvaruju na raznim takmičenjima i susretima u znanju, slobodnim aktivnostima i sportu, kao i uzornoj saradnji škole i sredine u kojoj deluje.

  OŠ "Kosta Đukić" broji oko 1240 učenika zajedno sa našim izdvojenim odeljenjima škole. Škola ima ukupno osam objekata škole i to matična škola Selters banja i izdvojena odeljenja škole: dve škole u Velikoj Ivanči , Koraćici, Koraćička banja (Livade), Međulužje, Markovac, Pružatovac. Naša škola dobila je ime po zapaženom mladenovačkom učitelju i borcu protiv fašizma Kosta Đukić (1912 - 1942) . U matičnoj školi i u školi u Velikoj Ivanči nastava je osmorazredna, a u ostalim četvororazredna.

  MATIČNA OŠ "Kosta Đukić" je relativno mlada škola. Osnovana je škola na SELTERS BANJI kojoj su prvo pripojena četvorogodišnje a kasnije i osmogodišnje škole u selima : Međulužja, Pružatovca, Markovca, Koraćice i Velike Ivanče. Sigurno ste culi pesmu i stihove: Igrale se delije, nasred zemlje Srbije, sitno kolo do kola, čulo se do Stambola. Njih je napisao Milorad Petrović koji je i sam bio učenik osnovne škole u Velikoj Ivanči. Rođen 1875. god. u Velikoj Ivanči. Napisao je preko 300 pesama, brojne književne kritike ... Prvu knjigu "Seljančice" je štampao 1902.god. Milorad Petrović je verovatno prvi značajan učenik škole. Mladenovčanin, pesnik, učitelj, srpski ratnik i na kraju svoga života tragičar. Vremenom, đaci škole su postajali poznate licnosti Mladenovca pa i Srbije u mnogim drugim sferama života. Učenik naše škole u selu Koraćici bio je i naš proslavljeni glumac Velimir Bata Živojinović. Starije generacije ga sigurno pamte po mnogobrojnim filmovima koji su imali za tematiku II svetski rat.
Od te davne 1850. god. do danas škola se menjala, s njom su se menjala imena seoskih škola i sve to se slilo u istoriju, iskustvo, tradiciju u jedan naziv: Sve je to osnovna škola " Kosta Đukić ". Sigurno da jednu školu ne čine samo prostorije, objekti ... Nju ponajviše čine njeni sadašnji učenici i mnoge generacije i tako preko 160 godina.
Pored zapaženih rezultata koje postižu učenici moje škole u obrazovnom smislu, učestvovanjem učenika na visokim rangovima takmičenja ~ saveznim i republičkim, škola poseduje prostrane sportske terene za košarku, fudbal ...Sportski tereni su dosta dobro urađeni. Postoji u školi i fiskulturna sala, koja u zimskom periodu pruža na časovima a i van njih mogućnost bavljenjem sportom učenika škole i u zimskom periodu. Škola radi u dve smene, prva za razrede od V do VIII, dok od 13h. pohađaju nastavu niži razredi. Možemo reći da imamo solidne uslove za rad i život u njoj.

Učenička prezentacija - OŠ "Kosta Đukić" * Autor sajta : Marija Maja Gajević
OS KOSTA DJUKIC
Marija Gajevic
Facebook   OS KOSTA DJUKIC
Deca i skola