Zadaci iz matematike * Matematika - Logički zadaci za 3. i 4. razred * Osnovna škola - Zabavna matematika * LOGIKA - Logički zadaci * Matematika za takmičenje - logiikči zadaci za treći, četvrti razred osnovne škole * Matematika za osnovce * Matematički zadaci za 3. i 4. razred oš.

   Zadaci iz matematike * Matematika - Logički zadaci za 3. i 4. razred     

 
 • Lekar je prepisao bolesniku da uzima tablete svakih pola sata. Za koje će vreme bolesnik potrošiti pet tableta ?
 • Rešenje: Za dva sata


 • Koji broj, u redu brojeva 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21 … sledi posle broja 21?

 • Rešenje: Broj 28

 • Četrdeset stubova ograde postavljeno je na rastojanju 4m jedan od drugog, po pravoj liniji. Kolika je dužina te ograde? 
 •  
  Rešenje: 156 m

 • Zbir dva broja iznosi 330. Kada se većem broju odbije s desne strane nula, ti brojevi postaju jednaki . Koji su to brojevi?
 •  
  Rešenje: Broj 300 i broj 30

 • Kako se broj 66 može povećati za svoju polovinu, a da se s njim ne obavljaju nikakve računske operacije? 
 •  
  Rešenje: Treba okrenuti broj " naglavačke " .

 • Dečak ima isto toliko braće koliko i sestara, a njegova sestra ima dvaput manje sestara nego braće. Koliko u toj porodici ima braće i sestara ? 
 •  
  Rešenje: 4 brata i 3 sestre

 • Odredi razliku najvećeg i najmanjeg šestocifrenog broja zapisanih pomoću cifara 0, 2, 3, 6, 7 i 9, tako da se svaka cifra pojavljuje u svakom od brojeva tačno jednom.
 •  
  Rešenje: Najveći takav broj je 976320, a najmanji 203679. Njihova razlika je 976320 – 203679 = 772641

 • U korpi se nalaze 10 belih , 7 crvenih I 5 zelenih kuglica. Koliko najmanje, ne gledajući , treba izvaditi kuglica iz korpe da bi među njima bilo kuglica svih boja?
 •  
  Rešenje: 18 kuglica

 • Napiši sve trocifrene brojeve koristeći cifre 7, 5, 1.
 •  
  Rešenje : 777, 555, 111, 771, 717, 177, 711, 171, 117, 755, 575, 557, 775, 757, 577, 511, 151, 115, 551, 155, 515, 571, 751, 175, 157, 517.

 • Zapiši sve dvocifrene brojeve pomoću cifara 2, 4, 6 i 8.
 •  
  Rešenje :  22, 24, 26, 28, 44, 42, 46, 48, 66, 62, 64, 68, 88, 82, 84, 86 ;

 • Koliko se svega četvorocifrenih brojeva može napisati pomoću cifara 0 i 1 ?
 •  
  Rešenje : 8 četvorocifrenih brojeva : 1000 , 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111.

 • Koliko se puta upotrebi svaka cifra za pisanje svih dvocifrenih brojeva?
 •  
  Rešenje: Nula se upotrebi na mestu jedinica po jednom u svakoj desetici: 9 x 1 = 9 puta. Ostale se cifre upotrebe na mestu jedinica po jedanput u svakoj desetici i na mestu desetica koje počinju tom cifrom 10 puta, ukupno 9 + 10 = 19 puta.

 • Jedan radnik može završiti posao za 4 sata, a drugi za 12 sati. Za koje vreme bi obavili taj posao radeći zajedno?
 •  
  Rešenje: Za tri sata

 • U kutiji se nalaze dve vrste bombona. Ne gledajući , treba uzeti iz kutije nekoliko bombona tako da među uzetim budu bar dve bombone iste vrste. Koji najmanji broj bombona treba uzeti?
 •  
  Rešenje: Ako se uzmu samo 2 bombone tada one mogu biti različitih vrsta. Treba uzeti tri bombone.

 • Tri brata, Vlada, Saša i Nikola, učila su u razliičtim razredima jedne škole. Vlada nije bio stariji od Nikole, a Saša nije bio stariji od Vlade. Kažite ime najstarijeg i najmlađeg od njih. 
 •  
  Rešenje: Najstariji je Nikola a najmlađi Saša.

 • Ako u ponoć pada kiša, može li se očekivati da će nakon 72 sata vreme biti sunčano ?
 •  
  Rešenje: Ne može, jer ce posle 72 sata biti opet 12 sati noću, a noću sunce ne sija.

 • Za lonac s poklopcem plaćeno je 1.200 dinara. Lonac je skuplji od poklopca 1.000 dinara. Koliko košta poklopac?
 •  
  Rešenje: Poklopac košta 100 dinara.

 • Za svesku je plaćeno 100 dinara i još trćeinu cene sveske. Kolika je cena sveske?
 •  
  Rešenje: 150 dinara

 • Svaka od tri sestre ima brata. Koliko u toj porodici ima dece ?
 •  
  Rešenje:  četvoro dece

 • Napišite 0 pomoću 3 četvorke.
 •  
  Rešenje: (4 - 4) x 4 = 0

 • Na koliko se načina od 6 jabuka mogu uzeti 2 jabuke?
 •  
  Rešenje: 15 načina

 • Dva brata, Uroš i Marko rođeni su istog dana, u istom mestu, iste godine i od istih roditelja, ali nisu blizanci. Kako je to moguće?
 •  
  Rešenje: Rođeni su kao trojke s još jednim bratom ili jednom sestrom

 • Brat i sestra su pre 8 godina imali zajedno 8 godina. Koliko će godina imati zajedno posle 8 godina?
 •  
  Rešenje: I sestra i brat će posle 8 godina biti stariji za po 16 godina i imaće ukupno 40 godina.

 • Trećina stuba je u zemlji, polovina u vodi, a iznad vode viri 1,5 m. Kolika je dužina stuba?
 •  
  Rešenje: 9 m